Tại sao lựa chọn Babiuni Premium?

Tính năng
Basic
Premium
Lộ trình theo dõi cơ bản
Lộ trình theo dõi nâng cao
Đề xuất hoạt động hàng ngày
Bài viết trong Kho nội dung
Giới hạn
Không giới hạn
Không quảng cáo, tối đa trải nghiệm
Tư vấn không giới hạn 1-1 với Chuyên gia
Tải app ngay để có một hành trang làm mẹ tuyệt vời
Tải App ngay để có một hành trang
làm mẹ tuyệt vời!
chplayios store